Rezultati "ADVENT MIKULAS" kupa u Segedinu:

Segedin 16.12.2018.

Kategorija Osvojeno mesto
Laušević Danilo Kate 1.mesto
Laušević Daša Kate 1.mesto
Krndija Petar Kate 2.mesto
Vojnović Jovana Kate 2.mesto
Vojnović Mila Kate 2.mesto
Milidrag Anđela Kate 2.mesto
Mitrović Lenka Kate 3.mesto
Krndija Milica Kate 3.mesto
Krndija Petar Kate ekipno 2.mesto
Krndija Milica
Vojnović Jovana

Fotografije: Dejan Miladinović

© 2021 Karate klub Soko Novi Sad